Trường Tiểu học Thị Trấn 1

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: c1thitran1.vinhthuan.edu.vn
  • Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang