Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Lượt xem:

Căn cứ vào chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của Hội đồng đội huyện Vĩnh Thuận. Được sự đồng ý của BGH nhà trường Liên đội TH Thị Trấn 1 xây dựng kế hoạch “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ  và Giao lưu kết nghĩa” liên đội TH Thị Trấn 1 – TH Thị Trấn 2 – TH Vĩnh... ...
Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Lượt xem:

Căn cứ vào chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của Hội đồng đội huyện Vĩnh Thuận. Được sự đồng ý của BGH nhà trường Liên đội TH Thị Trấn 1 xây dựng kế hoạch “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ  và Giao lưu kết nghĩa” liên đội TH Thị Trấn 1 – TH Thị Trấn 2 – TH Vĩnh... ...
Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Lượt xem:

Căn cứ vào chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của Hội đồng đội huyện Vĩnh Thuận. Được sự đồng ý của BGH nhà trường Liên đội TH Thị Trấn 1 xây dựng kế hoạch “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ  và Giao lưu kết nghĩa” liên đội TH Thị Trấn 1 – TH Thị Trấn 2 – TH Vĩnh... ...
Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Lượt xem:

Căn cứ vào chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của Hội đồng đội huyện Vĩnh Thuận. Được sự đồng ý của BGH nhà trường Liên đội TH Thị Trấn 1 xây dựng kế hoạch “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ  và Giao lưu kết nghĩa” liên đội TH Thị Trấn 1 – TH Thị Trấn 2 – TH Vĩnh... ...
Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)

Lượt xem:

Căn cứ vào chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của Hội đồng đội huyện Vĩnh Thuận. Được sự đồng ý của BGH nhà trường Liên đội TH Thị Trấn 1 xây dựng kế hoạch “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ  và Giao lưu kết nghĩa” liên đội TH Thị Trấn 1 – TH Thị Trấn 2 – TH Vĩnh... ...