TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 1 TRAO TẶNG MÁY TÍNH BẢNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶT BIỆT KHÓ KHĂN ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 3489/KH-SGDĐT ngày 21/12/2021 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc phân bổ thiết bị học trực tuyến cho học sinh bằng nguồn huy động được tại địa phương và nguồn từ ngành GDĐT vận động mỗi công chức, viên chức một ngày lương.

Trường TH Thị Trấn 1 được phân bổ 06 máy tính bảng hỗ trợ cho 06 học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn để học trực tuyến năm học 2021-2022.

Nhà trường phối hợp cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh tiến hành họp xét học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn để hỗ trợ máy tính bảng. Căn cứ vào Danh sách nhà trường đã đề nghị về phòng GD&ĐT gồm 79 em học sinh có hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Nhà trường tiến hành họp tổ chuyên môn, họp ban lãnh đạo nhà trường cùng tổ trưởng chuyên môn. Qua quá trình trao đổi xét chọn, tập thể thống nhất chọn 06 học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn để hỗ trợ máy tính bảng cho 06 học sinh năm học 2021 – 2022.

Nhà trường tổ chức trao 06 máy tính bảng cho 06 học sinh có tên trên và lúc 14h 00 phút ngày 05 tháng 01 năm 2022 tại trường Tiểu học Thị Trấn l. Dưới dây là một vài hình ảnh:

                                      N.V.TRUNG